RF-82

Reagent Flotacyjny
 
 
Własności:
  Wygląd zewnętrzny  Ciecz żółtawa do złotawej o charakterystycznym,
  aromatycznym zapachu.
  Gęstość (wg metody Höpplera)  845-875 kg/m3 w 15°C
  Zawartość wody  <0,01%
  Temperatura zapłonu  min. 65°C
  Temperatura wrzenia  >175°C

Toksyczność i Ekologia
      Bezpieczny pod względem toksyczności i przyjazny ekologicznie, na podstawie zaświadczeń wydanych przez PRO-EKOL.

Trwałość i Składowanie:
      Reagent flotacyjny RF-82 jest homogeniczną, klarowną (pozbawioną zawiesin) cieczą. Nawet po długim czasie magazynowania nie wykazuje tendencji do rozdziału, dzięki czemu może być ekonomicznie i dokładnie dozowany. Niewątpliwie nalezy zwrócić uwagę na to, że jest to supstancja organiczna, mająca własności rozpuszczające. Polecamy w związku z tym stosowanie jako materiału uszczelniajacego Hostaflon-, Klingeryt-, lub Eternit. Nie jest natomiast koniecznym stosowanie zbiorników ze stali szlachetnych, ze względu na to, że RF-82 nie zawiera wody i tym samym nie działa korodująco.

Sposób Stosowania:
      Zasadniczym głównym obszarem stosowania RF-82 jest proces flotacji węgli kamiennych. Stosując RF-82 mozna flotować różne typy węgla różniące się stopniem uwęglenia, od gazowych, koksujących po antracyty. Stosując RF-82 uzyskuje się pianę o niskiej zawartości wody, którą łatwo się filtruje.
      Reagent flotacyjny RF-82 działa bardzo selektywnie, co oznacza, że wiąże się z substancją organiczną węgla, a nie z częściami mineralnymi. Przy prawidłowym prowadzeniu flotacji mozna uzyskać koncentrat o bardzo niskiej zawartości popiołu. RF-82 nie wymaga długie czasu kondycjonowania w strumieniu flotacyjnym. RF-82 wykazuje bardzo wysoka aktywność flotacyjną. W zalezności od warunków flotacyjnych wystarczają jedynie niewielke ilości reagentu, liczone w gramach na tonę suchej nadawy i wynoszą one od 100-800g/t.


                                                                                                     zamknij okienko