REAFLOT 1704

Instrukcja stosowania, magazynowania i transportu płynu przeciwzamarzającego
 
 
Stosowanie:
      Stosować bezpośrednio przed załadunkiem węgla do wagonów przy pomocy istniejących już w kopalniach instalacji i urządzeń natryskowych. Średnie zużycie REAFLOTU 1704 wynosi 0,5 dm3/m2 powierzchni wagonu. REAFLOT 1704 zabezpiecza przed przymarzaniem zawilgoconych materiałów sypkich do ścian wagonów w temp. do -35°C. REAFLOT 1704 jest całkowicie rozcieńczalny w wodzie i w zależności od stopnia rozcieńczenia klient może zmieniać jego temp. zamarzania odpowiednio rozcieńczając wodą, wg poniższej tabeli:
Stężenie płynu REAFLOT 1704
%
Temperatura zamarzania
°C
30
-7
40
-10
50
-14
60
-17
70
-21
80
-27
90
-31
100
-35

Magazynowanie:
      Magazynować jako substancję ciekłą w pojemnikach szczelnie zamkniętych

Transport:
      Transportować autocysternami lub cysternami kolejowymi, zgodnie z punktem 14 Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej


                                                                                                     zamknij okienko